دوشنبه, 10 خرداد 1395

   
جستجو :  
بیمه سامان ، سرپرستي و نمايندگي صالحی از ساعت 9 صبح الی 17 در دفتر نمایندگی و از ساعت 17 الی 22 به صورت تلفنی و اینترنتی آماده پاسخگویی به شما عزیزان مي باشد.      
 
خدمات بيمه سامان
بيمه زندگي و سرمايه گذاري سامان
بیمه بازنشستگی تکمیلی سامان
بيمه مسافرتي بین المللی سامان
بيمه خانه امن سامان
بيمه شخص ثالث اتومبیل سامان
بيمه بدنه اتومبيل سامان
بيمه مسئولیت پزشکان و پيراپزشکان سامان
بيمه مسئولیت کارفرمادر قبال کارکنان سامان
خدمات کمک رسان ایران
خدمات درمان تکمیلی خانوادگی و گروهی شرکت کمک رسان SOS
خدمات بیمه تامین اجتماعی اجباری
خدمات دندانپزشکی تکمیلی
تخفیف کارت ایرانیان
خدمات اینترنتی
پرداخت اينترنتي حق بيمه زندگی سامان
استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث سامان
استعلام آنلاین بیمه بدنه سامان
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
فرم های کاربردی بیمه
 
خدمات بيمه سامان
نلدذنذدنبئذنبذئلبنذئلنذئم